L'IES Sineu (1999) està ubicat a la sortida del poble anant cap a Lloret (als Clapers). Està ben comunicat tant amb el tren com amb el Centre de Salut. El centre educatiu acull estudiants de nou pobles del Pla de Mallorca: Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Petra, Sant Joan, Sencelles i Sineu. Actualment, compta amb 908 alumnes, 96 professors i 6 persones d'Administració i Serveis.


En el present curs escolar el nombre d'alumnes matriculats és 865, dels quals 645 cursen ESO i 140 batxillerat, 23 a FP bàsica i 37 Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Es distribueixen de la següent manera: 7 grups de primer d'ESO (178 alumnes), 8 grups de segon d'ESO, del qual un és el de PMAR (183 alumnes), 5 grups de tercer d'ESO -un de PMAR- (149 alumnes), 5 grups de 4t d'ESO -un de IARE( itinerari adaptat amb reforç educatiu)- (122 alumnes), 3 grups de primer de batxillerat (78 alumnes) , 3 grups de segon de batxillerat (75 alumnes), 2 grups de FPB d'auxiliar d'electricitat i electrònica (23) i 2 grups de CFGM de tècnic de microsistemes informàtics i xarxes: un de primer amb 25 alumnes i un de segon amb 12 alumnes. El present curs el centre tendrà 36 grups en total.
Es compta també amb un programa ALTER/PISE per atendre a diferents alumnes que no es troben en condicions de seguir el ritme normal de les classes i que demostren falta d'interès per l'estudi.

L'edifici original de 1999 es va haver d'ampliar el 2005. Per això hi ha dos edificis intercomunicats entre si per les aules del CFGM. Compta, a més, amb una sala d'actes i té empriu al pavelló municipal. De més a més, es disposa de dos patis molt espaiosos i una entrada gran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulari de contacte

 

 

 

 

 

Calendari